Craiova, Bld. Nicolae Titulescu, bl. A 3, sc. 4, ap. 4, jud. Dolj
„Competențe și aptitudini pentru incluziune socioeconomică”, Erasmus+, KA1 – Learning Mobility of Individuals, număr de referință 2020-1-RO01-KA104-078797,

Job shadowing, o experiență reală și ofertantă

 Iuliana Pandelică 

Teodora Drejoi

În această vară, între 6 și 11 iulie 2021, doi dintre formatorii Asociației Dialoguri Europene, Iuliana Pandelică și Teodora Drejoi, au participat la activitatea de job shadowing organizată în cadrul proiectului „Competențe și aptitudini pentru incluziune socioeconomică”, proiect finanțat de Comisia Europeană prin Programul Erasmus+, KA1 - Learning Mobility of Individuals, KA104 - Adult education staff mobility, număr de referință 2020-1-RO01-KA104-078797. Pentru această mobilitate, am ales ca instituție gazdă Asociación Proyectos Educativos y Socioeconómicos Socio Europe, o organizație pe care am întâlnit-o în timpul unei alte mobilități Erasmus, ocazie cu care am descoperit că desfășoară o activitate similară cu a noastră și că este foarte bine ancorată în realitatea socio-economică a regiunii spaniole unde-și desfășoară activitatea. În plus, activitatea de integrare socială și profesională a tinerilor defavorizați prin punerea bazelor unui incubator social este o idee pe care această instituție gazdă o realizează și obiectivul nostru declarat a fost acela de a aloca două zile din cele șase de mobilitate pentru a o studia în detaliu.

Scopul a fost acela de a învăța noi strategii de incluziune socială. Această activitate a răspuns nevoii identificate la nivelul organizației noastre de a promova antreprenoriatul ca o oportunitate de integrare, iar achiziționarea de strategii și metode inovatoare în acest domeniu va face pe viitor ca ideile antreprenoriale să devină aplicabile; în urma mobilității, conceptele de bază din domeniul afacerilor vor fi transferate colegilor din asociație și vor duce la propunerea unei activități de învățare non-formală care va transforma conceptele în instrumente utile dezvoltării unei afaceri, conform unei structuri clare: plan de afaceri, strategic management de tip Canvas, chestionar de marketing, management financiar, cu instrumente de finanțare bine definite. Lucrul într-un incubator social a fost o ocazie specială de a vedea cum funcționează la nivel european și a constituit un model care va fi preluat de membrii echipei noastre.

Activitatea de job shadowing a contribuit la dezvoltarea competențelor formatorilor noștri în ceea ce privește promovarea antreprenoriatului, iar acestea îi vor învăța ulterior pe toți membrii asociației cum să pună în practică o idee de afaceri, cum să folosească concepte și instrumente corecte, modul de elaborare a unui plan de afaceri, ceea ce înseamnă modelul Canvas și management strategic, analiză de afaceri, management financiar, chestionarul de marketing și vizibilitate, instrumente de finanțare și consolidare financiară etc.

Beneficiarele au participat la activități de învățare non-formală, astfel încât să poată adapta teoria în instrumente utile pentru dezvoltarea proiectelor antreprenoriale.

Noile metode interactive de formare vor oferi cu certitudine adulților care participă la atelierele noastre antreprenoriale pe de o parte cunoștințe, iar pe de altă parte accesibilitate pe piața europeană a muncii și li se va ușura drumul către incluziunea socio-economică.

Rezultatul acestor zile de job shadowing a fost dezvoltarea capacității de a promova antreprenoriatul, dobândirea de metode de dezvoltare abilități antreprenoriale, pentru un mod antreprenorial specific de a gândi și a acționa, cunoașterea oportunităților caracteristicilor economice și a caracteristicilor pieței ca element determinant al inițierii și dezvoltării afacerea, metodele de analiză a ideilor de afaceri (SWOT), metodele de evaluare a riscului investițional etc.

Pe lângă toate acestea, să nu uitam beneficiile lingvistice și culturale, care le-au îmbogățit cu siguranță pe cele două particiante și care le-au deschis noi orizonturi pe acest drum al cooperării europene.
Innovative teaching methods for teachers, school and adult education

În perioada 11-17 iulie 2021, am participat, in calitate de beneficiară a unui grant Erasmus+ („Competențe și aptitudini pentru incluziune socioeconomică”, proiect finantat de Comisia Europeana prin Programul Erasmus+, KA1 - Learning Mobility of Individuals, KA104 - Adult education staff mobility, număr de referință 2020-1-RO01-KA104-078797) la cursul "Metode de predare inovatoare pentru profesori, școală și educația adulților" in Malaga, Spania.

În prima zi, la modulul Cultură și interculturalitate, am fost prezentă la activitatea de deschidere a cursului, unde au fost discutate obiectivele, conținutul și așteptările participanților. De asemenea, am participat la un joc interesant pentru a cunoaște toți participanții. Mai mult, ni s-au prezentat modalități de lucru, comunicare și conectare într-un proiect internațional.

A doua zi, în cadrul modulului  Comunicare, ni s-au prezentat instrumente de comunicare și motivație pentru tineri. S-a pus accent pe valoarea comunicării în prevenirea agresiunii și comunicarea exclusivă, non-verbală la locul de muncă și în clasă; adaptarea diferitelor jocuri în aer liber la grupa de vârstă; ateliere de dezvoltare personală și socială și modul de predare a subiectelor școlare în afara clasei.

În a treia zi, în cadrul modulul intitulat Metode educaționale (formale, non-formale, informale), am explorat Malaga și Granada, împreună cu ceilalți participanți, ca resursă educațională. Am învățat cum să construim un mediu de clasă pozitiv și să dezvoltăm învățarea socială și emoțională.

În a patra zi, în cadrul modulului Gestionarea conflictelor, au fost abordate diferite stiluri de gestionare a conflictelor (cum ar fi metoda teatrului de forum, în cazul unui conflict în clasă). Activitățile au avut loc în Grădina Botanică din Malaga.

În a cincea zi, în modulul Mediere, ni s-au prezentat aspectele generale ale medierii, diferențele de abordare dintre mediere și negociere, experiențe de mediere (metoda cafelei mondiale), rolul jocului (în mediere).

În ziua 6, în modulul Dinamica grupului pentru transformarea unui grup într-o echipă; exemple de bune practici, am participat la activități de construcție de grup, la relansarea convingerilor limitative și creșterea zonei de confort.

În a șaptea zi, a avut loc evaluarea și planificarea activităților de diseminare și valorificare, utilizând instrumente europene de certificare: certificat de mobilitate Europass, actualizare Europass, pașaport lingvistic și pașaport de competență Europass.

Anișoara Băbălău

Asociația Dialoguri Europene

”ICT INCLUSIVE EDUCATION-Towards a digital and inclusive pedagogy”

Lavinia-Daniela Burtea

 

 Cursul ”ICT INCLUSIVE EDUCATION-Towards a digital and inclusive pedagogy”, desfășurat în Grecia în perioada 23-29.08.2021, a avut drept obiective inițierea în pedagogia digitală cu scopul de a stimula creativitatea în educația incluzivă. Accentele s-au pus pe poveștirile digitale, anticiparea problemelor în educația incluzivă atât din partea profesorilor, cât și din partea elevilor, introducere în chestiuni ce țin de responsabilitea socială și eterogenitatea culturală a școlii moderne, modalități de a dezvolta cultura școlară incluzivă, rolul important al profesorului în școala incluzivă.

Această activitate de formare a avut loc în cadrul proiectului „Competențe și aptitudini pentru incluziune socioeconomică”, proiect finantat de Comisia Europeana prin Programul Erasmus+, KA1 - Learning Mobility of Individuals, KA104 - Adult education staff mobility, număr de referință 2020-1-RO01-KA104-078797.

Cursul a fost unul interactiv, activitățile de ice-breaking au fost foarte interesante, stimulând dorința cursanților de a participa activ. Vizita culturală în centrul istoric al orașului Heraklion a deschis noi orizonturi culturale deoarece am descoperit lucruri noi despre civilizația și cultura greacă.

În cadrul cursului o atenție deosebită a avut educația incluzivă, punându-se în valoare moduri de dezvoltare a educației incluzive în școli. Au fost propuse discuții despre elevii cu dizabilități din școli și despre importanța profesorului în educația incluzivă. Studiile de caz au avut drept scop cunoașterea diferențelor în ceea ce privește dicriminarea și modul de combatere al acestora. Au fost abordată probelma elevului cu autism în clasă.  Exercițiile experimentale precum scrierea creativă și povestirea au antrenat cursanții în dezvoltarea problematicii propuse.

Activitățile au avut atât părți teoretice, precum: evoluția predării sub imperiul tehnologiei digitale, importanța creativității în școala modernă, predarea face-to-face vs. mixtă vs. Virtuală, cât și părți practice: utilizarea instrumentelor Animoto, Canva, AdobeSpark, MakebeliefComix, Timeline Editor.

În cadrul atelierelor s-au desfășurat activități de creare de videoclipuri educative folosind diverse aplicații precum Youtube Downloader, OBS Studios pentru înregistrarea lecțiilor. De asemenea, au fost ilustrate și exemplificate jocurile digitale ca instrument de predare folosind aplicațiile QuiverVision și Jigsaw Planet.

Noțiunile teoretice, precum introducere în teoria creării videoclipurilor, studierea programelor de creare de videoclipuri și a metodologiei de predare bazate pe proiecte au fost armonios îmbinate cu ateliere precum crearea de videoclipuri educaționale folosind aplicația Youtube Downloader.

Cursul a valorificat introducerea conceptului de Flipped Classroom, iar partea teoretică a fost însoțită de ateliere de creare de videoclipuri educaționale folosind hărțile mentale MapMup, MapHub, OBS Studios.

Săptămâna de formare s-a finalizat cu o trecere în revistă a programului Erasmus+ precum: obiective, priorități, acțiuni, forme, buget, sfaturi pentru aplicanți, precum și a activităților de diseminare și exploatare a rezultatelor învățării, evaluarea și înmânarea certificatelor.

Experiență europeană în domeniul educației adulților

 

În cursul acestei veri, doi dintre formatorii Asociatiei Dialoguri Europene au avut oportunitatea de a participa, în calitate de beneficiari de mobilități Erasmus+ în cadrul proiectului „Competențe și aptitudini pentru incluziune socioeconomică” – CAISE pe care îl implementăm incepând cu luna septembrie 2020. Acest proiect este finanțat de Comisia Europeană prin Programul Erasmus+, KA1 – Learning Mobility of Individuals, KA104 - Adult education staff mobility, număr de referință 2020-1-RO01-KA104-078797.

Cursul “21st Century Approach To Adult Education” s-a desfășurat între 01-07.08.2021 și a fost organizat de Pricalica in Croația. Cursul a propus, printre altele:

ü  invățarea tehnicii The Mantel of The Expert și cum se folosește aceasta in lucrul cu adulții ;

ü  cunoasterea metodelor emancipatoare centrate pe formabili în educația adulților, în special a lui Freire și a lui Boal;

ü  identificarea nevoilor de educație a adulților în contextul secolului XXI la nivel european, nevoile și strategiile aplicabile,

ü  ințelegerea abordării bazate pe competență în educație și semnificația acesteia în educația adulților;

ü  dezvoltarea abilităților de comunicare, colaborare, prezentare, soluționarea problemelor, negociere, gândire critică și creativă;

ü  idei creative și resurse practice pentru implementarea cu succes a metodelor centrate pe formabil și emancipatoare în educația adulților.

De asemenea, ceea ce a reprezentat un mare avantaj în această formare a fost crearea de noi contacte în vederea unor colaborări pentru pregătirea, diseminarea și crearea de parteneriate și proiecte viitoare, asigurând astfel consolidarea colaborării europene între persoanele implicate în educația adulților în diferite contexte. Colegii cu care am format echipe multinationale de lucru în cursul acestei saptămâni au fost din Slovenia, Ungaria, Slovacia, Turcia și Polonia.

Cursul "21st Century Approach To Adult Education" ne-a oferit ocazia de a cunoaște metodele centrate pe formabil (Freire și Boal) si identificarea nevoilor de educație a adulților în secolul XXI, nevoile și strategiile aplicabile la nivel european.

                                                                                                               Iuliana Pandelică

                                                                                                               Asociația Dialoguri Europene