ASOCIAȚIA DIALOGURI EUROPENE

Cine suntem noi?

Asociaţia Dialoguri Europene este persoană juridică de drept privat cu scop nepatrimonial, independentă, organizată potrivit Legii nr. 246/2005.

Asociaţia Dialoguri Europene este o asociaţie non-guvernamentală, nonprofit, independentă, nepartizană politic şi acţionează în beneficiu public.

MISIUNEA Asociaţiei Dialoguri Europene este de a sprijini comunitatea şi autorităţile locale în promovarea valorilor societăţii civile în vederea dezvoltării durabile a comunităţii.

Asociaţia se bazează în organizarea şi funcţionarea sa pe principiile initiaţivei, implicării şi cooperării, voluntariatului, prieteniei, respectului şi sprijinului reciproc, transparenţei, echităţii, competenţei, responsabilităţii, principialiăţii, legalităţii şi durabilităţii.

Atelierele noastre
 • Educație financiară

  Français sur objectifs spécifiques (FOS)

  Drepturile omului

  Dezvoltare personala

  Pregatire pentru interviuri

  Curs de engleză profesională pentru începători


English course

Ce facem?

 • - informare şi orientare profesională; mediere a muncii; formare profesională;
 • oconsiliere socială, economică, juridică, medicală;
 • recrutarea, selectarea şi instruirea resurselor umane (pasive sau active) de pe piaţa muncii in vederea angajarii de către intreprinderile mici, mijlocii şi mari;
 • consultanţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru demararea unei afaceri / incubatoare de afaceri;
 • promovarea unei atitudini active in randul celor aflati în cautarea unui loc de munca;
 • opromovarea si dezvoltarea activitatii cultural-educaţionale;
 • acordarea de asistenta organizationala si manageriala;
 • sprijinirea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii;
 • stimularea spiritului comunitar prin incurajarea si sustinerea initiativelor de dezvoltare socio-economica locala;
 • oorganizarea de evenimente caritabile in scopul intrajutorarii persoanelor defavorizate, copiilor cu deficiente, bătrânilor, persoanelor bolnave, fara adapost, persoanelor maltratate, abuzate sau victime ale diverselor violente;
 • acordarea de consiliere profesională şi informare a persoanelor apartinand clasei sociale defavorizate;
 • promovarea şi efectuarea activitatilor de sprijinire in domeniul educational, socio-profesional si cultural;
 • apararea şi promovarea drepturilor omului.

Echipa noastră 

Asociaţia este compusă din:

a) Membri;

b) Membri de onoare (fără drept de vot) ;

c) Colaboratori voluntari ;

d) Personal angajat, potrivit Legislaţiei muncii.

 

Poate deveni membru al Asociaţiei Dialoguri Europene orice persoană care depune o adeziune scrisă în acest sens. Calitatea de membru se dobândeşte prin aprobarea adeziunii de către Consiliul Director. Calitatea de membru de onoare se atribuie de către Consiliul Director persoanelor care şi-au adus o contributie importantă la desfăşurarea activităţii Asociaţiei sau care au avut o activitate deosebită în domeniile de interes ale Asociaţiei. Excluderea unui membru se face de către Consiliul Director, la propunerea a cel putin doi membri ai asociaţiei.

Proiecte europene

Erasmus+ KA1

"Competente si aptitudini pentru incluziune socioeconomica", nr. de referinta 2020-1-RO01-KA104-078797

CAISE

Obiectivele CAISE

O1: utilizarea de tehnici de comunicare eficiente si strategii didactice noi, inovative si atractive, deschise, flexibile, capabile sa raspunda cerintelor societatii ca urmare a participarii a 4 formatori la activitati europene si conceperea a 4 ateliere noi;

O2: colaborare cu formatori europeni din domeniul educației pentru adulti din Europa;

O3: cunoasterea principiilor și a componentelor cheie ale învățării bazate pe proiecte si principiul cheie al invatarii contextuale;

O4: dobandirea capacitatii de identificare a nevoilor de educație a adulților în contextul secolului XXI la nivel european, nevoile și strategiile aplicabile;

O5: dezvoltarea competentelor formatorilor de a promova antreprenoriatul, precum si dobandirea de strategii si metode pentru ca ideile antreprenoriale sa poata fi puse in practica prin conceperea unui atelier de 24 de ore pentru un grup tinta de 100 de adulti.

Mobilitati Erasmus+ CAISE

1. Job shadowing, 2 beneficiari, desfasurat la Asociación Proyectos Educativos y

Socioeconómicos Socio Europe, in Spania (Gran Canaria), 6-11 iulie 2021

2. Curs de formare "Innovative teaching methods for teachers, school and adult education", 1 beneficiar, organizat de Asociatia Edu2Grow in Malaga, Spania, 11-17 iulie 2021

3. Curs de formare "21st Century Approach To Adult Education", 2 beneficiari, desfasurat intre 1-7.08.2021, organizat de Pricalica in Croatia

4. Curs de formare  ICT INCLUSIVE EDUCATION - Towards a digital and inclusive pedagogy, 1 beneficiar, 23-29.08.2021, curs organizat de OLOKLIROSI SINGLE MEMBER P.C. in Heraklion, Grecia

ACREDITARE ERASMUS PENTRU MOBILITĂȚI ERASMUS+ ÎN DOMENIUL „EDUCAȚIA ADULȚILOR” Acreditare numărul: 2020-1-RO01-KA120-ADU-095561
Proiect aprobat
Mobilități în domeniul Educației Adulților 
 Proiect numar 2021-1-RO01-KA121-ADU-000007251

https://sites.google.com/view/mobilitati-ka121-erasmus-7251
Blog "Learning for better integration"
Anunt selectie
Conferinta de lansare proiect Erasmus+

https://learningforbetterintegration.blogspot.com/2021/10/competente-si-aptitudini-pentru.html

Educația adulților în secolul XXI

 

Conferinta nationala 

NOUTĂȚI

Proiect Mobilități în domeniul Educației Adulților 
 Proiect numar 2021-1-RO01-KA121-ADU-000007251


https://sites.google.com/view/mobilitati-ka121-erasmus-7251

SITE PROIECT Acreditare


KA121 - Mobilități în domeniul Educației Adulților
Procedura de selectie proiect Erasmus nr. 2021-1-RO01-KA121-ADU-000007251

- Contact US -

Craiova, Bld. Nicolae Titulescu, bl. A 3, sc. 4, ap. 4, jud. Dolj
+0745259327
dialoguri_europene@yahoo.com

www.dialogurieuropene.ro